Grønt Hemnes er en lokal fellesliste, fundert i MDG, Venstre og uavhengige ressurspersoner. Vi verdsetter mangfold og takhøyde, og ser meningsbrytning og interne diskusjoner som en positiv ressurs.

Gjennom våren 2023 bygget Grønt Hemnes et solid lag. Det ga suksess. Med 6,1% i valget var vi bare noen få ste...

Les mer

Politiske podkast verdt å lytte til: Grønn framtid – Svein Hammer, Per Olaf Lundteigen og Sylo Ta...

Les mer