Våre politikere

Gjennom våren 2023 bygget Grønt Hemnes et solid lag. Det ga suksess. Med 6,1% i valget var vi bare noen få stemmer unna to i kommunestyret.

Normalt gir én kommunestyrerepresentant få muligheter til plass i politiske utvalg. Gjennom samarbeidsavtale med SV, etterhvert utvidet med AP, endte vi likevel med super representasjon i Hemnespolitikken.

Svein Hammer sitter i Kommunestyret og Hovedutvalg for samfunn og miljø. I tillegg er han vara til Formannskapet, Hovedutvalg for helse og omsorg, Hovedutvalg for oppvekst, familie og kultur, Representantskapet i Helgeland Avfallsforedling (HAF), pluss Valgstyret.

Petter Yksnøy er 1. vara til Kommunestyret, og fast medlem/nestleder i Kontrollutvalget.

Tove Solbakk er 2. vara til Kommunestyret, pluss fast medlem i Hovedutvalg for oppvekst, familie og kultur.

Lars-Sivert Larssen er 3. vara til Kommunestyret.

Antoine Kosmo-Chaboud er 4. vara til Kommunestyret. Han er også 1. vara i Hovedutvalg for samfunn og miljø, 1. vara i Eldrerådet, 2. vara i Råd for personer med funksjonsnedsettelse, samt 4. vara i Hovedutvalg for helse og omsorg.

Jørgen Lillebjerka er fast medlem av Landbruksnemda, pluss 1. vara til representantskapet i Finneidfjord samfunnshus.

Sissel Lillebjerka er fast medlem av representantskapet i Finneidfjord samfunnshus.

Valva Gisladottir er 1. vara i Kontrollutvalget.

Karina Sørensen er 2. vara i Hovedutvalg for samfunn og miljø, samt 3. vara i Hovedutvalg for oppvekst, familie og kultur.

Hilde Synnøve Forsmo er 2. vara i Hovedutvalg for oppvekst, familie og kultur.

Tommy Fugleberg er 3. vara i Hovedutvalg for samfunn og miljø, pluss 4. vara i Hovedutvalg for oppvekst, familie og kultur.

Utover våre interne kandidater har vi rekruttert Siv Bårdsen som 1. vara i Landbruksnemda, samt Solveig Karlsson som 4. vara i Kontrollutvalget.

Helt til sist tar vi med den opprinnelige valglista vår, det var jo tross alt den vi bygget alt på: 1. Svein Hammer (MDG) – 2. Petter Yksnøy (Venstre) – 3. Jørgen Lillebjerka (MDG) – 4. Berit Gutvik (MDG) – 5. Tommy Fugleberg (Venstre) – 6. Tove Solbakk (uavhengig) – 7. Karina Sørensen (uavhengig) – 8. Lars-Sivert Larssen (Venstre) – 9. Sissel Lillebjerka (MDG) – 10. Ida-Mari Bjørndal Tuven (MDG) – 11. Antoine Kosmo-Chaboud (Venstre) – 12. Hilde Synnøve Forsmo (uavhengig) – 13. Valva Gisladottir (MDG) – 14. Hans-Christian Graven Larsen (MDG).